نوبت دهی دکتر سعید ابریشم کار

دکتر سعید ابریشم کار - متخصص جراحی مغز و اعصاب فلوشیپ جراحی اعصاب از بلژیک استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
آدرس: اصفهان، خیابان شریعتی رو به روی بیمارستان شریعتی، ساختمان فراز، واحد 103
تماس: 031-36281584

برنامه حضور دکتر سعید ابریشم کار متخصص جراحی مغز و اعصاب

تاریخ ساعت نوبت خالی
شنبه 1403/04/30 15:00 - 21:00 0 رزرو نوبت
یکشنبه 1403/04/31 15:00 - 21:00 0 رزرو نوبت
سه شنبه 1403/05/02 15:00 - 21:00 0 رزرو نوبت
چهارشنبه 1403/05/03 15:00 - 21:00 0 رزرو نوبت