نوبت دهی دکتر سعید ابریشم کار

دکتر سعید ابریشم کار - متخصص جراحی مغز و اعصاب فلوشیپ جراحی اعصاب از بلژیک استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
آدرس: اصفهان، خیابان شریعتی رو به روی بیمارستان شریعتی، ساختمان فراز، واحد 103
تماس: 031-36281584

برنامه حضور دکتر سعید ابریشم کار متخصص جراحی مغز و اعصاب

تاریخ ساعت نوبت خالی
شنبه 1403/02/08 15:00 - 21:00 0 رزرو نوبت
یکشنبه 1403/02/09 15:00 - 21:00 0 رزرو نوبت
سه شنبه 1403/02/11 15:00 - 21:00 0 رزرو نوبت
چهارشنبه 1403/02/12 15:00 - 21:00 0 رزرو نوبت